Home

PIEREMACHOCHELTOCHT

slotmuziek is van Cees Koldijk/4Tuoze Matroze

Volgens Van Dale is een Pieremachochel een (gehuurd) roeibootje. SAIL ziet het breder: de Pieremachocheltocht is een tocht van alternatieve schepen, individueel of in groepsverband gebouwd, met alle mogelijke verschijningsvormen waarbij de gelijkenis met een ‘normaal’ schip minimaal dient te zijn.

Een vrolijke ‘wedstrijd’ waarin iedereen zich kan uitleven en niemand zich beperkingen hoeft op te leggen, geheel in de goede Amsterdamse traditie van tolerantie, gein en waardering voor mensen met lef! Iedereen die een Pieremachochel bezit of bereid is er een te bouwen, kan zich kosteloos voor de Pieremachocheltocht inschrijven. Het maximaal aantal in te schrijven Pieremachochels is 75; wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

De Pieremachocheltocht voert door de prachtige Amsterdamse grachten en wordt met live muziek omlijst. Duizenden toeschouwers op kades en bruggen bekijken de vaartuigen en hun bemanningsleden en moedigen hen aan. Geen wonder, want er is altijd veel te zien; de meest vreemde vaartuigen maken als Pieremachochel hun zegetocht over het Amsterdamse water.

De tocht wordt primair begeleid door vaartuigen van de Amsterdamse Reddingsbrigade. De bemanning daarvan, gekleed in opvallend gekleurde hesjes, zal elk een totaal van vijftien Pieremachochels onder haar hoede nemen. Voorop vaart, ter markering van de tocht, een vaartuig van Waternet en de tocht wordt afgesloten door een drijfvuilboot, eveneens van Waternet. Natuurlijk ontbreekt er geen vaartuig van Waternet en het Team Water van de Politie. Alle genoemde organisaties ondersteunen op hun eigen specifieke manier de Pieremachocheltocht.

De tocht wordt muzikaal begeleid door boten met o.a. de Teletoeters, de 4Tuoze Matroze, percussie duo EmmerNemmer en sambagroep Buba Amsterdam met Braziliaanse danseressen.

Ook zullen diverse (inter)nationale media, waaronder de Japanse televisie, verslag doen vanaf het water.

De Pieremachocheljury zal bepalen wie de 1e prijs de Bernard Heppener prijs (voor het mooiste vaartuig), de 2e prijs (voor het origineelste vaartuig), de 3e prijs (de prijs van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, voor schone grachten en duurzaam gebruik van materialen) en de 4e prijs (voor het vaartuig met de meeste pech) wint.

De 1e prijs is sinds deze editie vernoemd naar Bernard Heppener, jarenlang bestuurslid en directeur van de Stichting SAIL Amsterdam en bestuurslid van Sail Training Association en de grote promotor van de Pieremachocheltocht in het verleden.
De jury bestaat uit:
– Hans Rotering (voorzitter)
– Gerhard van den Top (dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
– Laetitia Griffith (lid van de Raad van State)
– Wim Bohnenn (hoofd PR van de Telegraaf)
– Kees Jan Mes (bestuurslid stichting Sail Amsterdam)
– Robert Jan van den Oord (bestuurslid stichting Sail Amsterdam)
– Freek Wallagh (jeugdbestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).

Deelname is geheel gratis en elke deelnemer ontvangt een blijvende herinnering. Inschrijvingen kunnen uitsluitend plaatsvinden door een volledig ingevuld Inschrijfformulier te mailen naar: info@sailpieremachochel.nl

UITVOERING

De Pieremachocheltocht zal op donderdag 20 augustus 2015 worden gehouden en begint om 13.00 uur vanuit het Westerdok. Deelnemers krijgen na inschrijving hun startnummer toegestuurd. Op grond van deze startnummers worden de deelnemers per cluster van 15 Pieremachochels ingedeeld in 3 of 4 startboxen. Voorafgaand aan de tocht verzamelen alle Pieremachochels zich in het Westerdok te Amsterdam (naast het Centraal Station), waarbij de verschillende startboxen een eigen verzamelpunt krijgen toegewezen.

Kraan assistentie bij Start & Finish: 

  • Op de kade van de Westerdoksdijk (t/o het Stenen Hoofd) zal op donderdag 20 augustus van 10.00 – 12.30 uur een (hijs)kraan assistentie verlenen om bouwsels van buitenaf te water te laten.
  • Geeft u wel van te voren duidelijk aan of u hiervan gebruik wilt maken; u krijgt dan een bepaald tijdstip toegewezen.
  • Hetzelfde geldt bij de Finish, de (hijs)kraan zal dan in de bocht van de Oosterdokskade, iets ten noorden van de voetgangersbrug naar NEMO, opgesteld staan om de Pieremachochels uit het water te hijsen.
  • NB Parkeren van eventuele auto’s dient u zelf te verzorgen.
  • Door het inschrijfformulier te tonen aan de bemanning van het communicatievaartuig, dat langszij komt, verkrijgen de schippers hun startnummer en ook de blijvende herinnering namens SAIL (één per vaartuig!).
  • Het startnummer is bedoeld voor de jury, die op deze manier haar keuze kan bepalen.
  • Om 13.00 uur neemt de tocht een aanvang, de verschillende veiligheidsvaartuigen hebben dan van tevoren al een positie ingenomen.
  • De tocht voert langs Westerdok, Korte Prinsengracht, Prinsengracht, Amstel, Zwanenburgwal, Oude Schans naar het Oosterdok bij NEMO (Finish).
  • Andere vaartuigen zoals volgboten, veiligheidsschepen etc., vergezellen de Pieremachochels van het vertrekpunt aan het Westerdok, langs de jury bij café De Pieper, kruising Leidsegracht en  Prinsengracht naar de finish aan het Oosterdok bij steiger 1 (NEMO), die uiterlijk om 17.00 uur bereikt moet zijn.

PRIJZEN

Elke deelnemer zal, zoals eerder aangegeven, bij de start een blijvende herinnering ontvangen aan de Pieremachocheltocht SAIL Amsterdam 2015.

Om de Pieremachocheltocht nog spannender te maken is er een wedstrijdelement toegevoegd. De zéér deskundige Pieremachocheljury zal bepalen wie de 1e prijs (voor het mooiste vaartuig), de 2e prijs (voor het origineelste vaartuig) en de 3e prijs (voor het vaartuig met de meeste pech) wint.
De prijsuitreiking zal aan het eind van de tocht, na het besluit van de Jury, plaatsvinden nabij NEMO in het Oosterdok. 

VOORWAARDEN

De Pieremachochels moeten aan een paar voorwaarden voldoen. Dit om er zeker van te zijn dat de tocht volledig kan worden volbracht. Hiertoe is een reglement met voorwaarden opgesteld, waaronder maximale lengte, breedte, hoogte, etc.