Aanmelden

Aanmelden PIEREMACHOCHELTOCHT SAIL Amsterdam 2015

  GEGEVENS DEELNEMER(S):
Naam contactpersoon:
Adres*:
PC-Woonplaats:
Telefoon:
e-mail:
Aantal bemanningsleden:
  (*Adres voor het toesturen van startnummer)
 
  GEGEVENS PIEREMACHOCHEL:
Lengte (max. 12 m.:
Breedte (max. 3.50 m.):
Kruiphoogte * (max. 1.80 m.):
Diepgang (max. 1 m.):
Foto (max 1MB):
  (*Kruiphoogte wordt gemeten van waterlijn
    tot hoogste punt vaartuig)
 
PIEREMACHOCHEL HEEFT KRAAN ASSISTENTIE NODIG
Bij de start: janee
Bij de finish: janee
 
Opmerking:
 

 

Dit formulier zo spoedig mogelijk insturen. Deadline  9 augustus 2015

EIGEN REKENING EN RISICO:
Deelname aan SAIL Amsterdam 2015 in het algemeen en aan programmaonderdelen in het bijzonder is voor eigen risico. Het bestuur van de Stichting SAIL Amsterdam en/of (vrijwillige) medewerkers van de Stichting en/of organisatoren van bepaalde elementen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen de schade aan de deelnemende schepen, aan opvarenden en aan boord aanwezige goederen of aan derden, direct of indirect tijdens of als gevolg van deelneming aan SAIL Amsterdam 2015 ontstaan. Deelname aan de Pieremachocheltocht betekent dat de deelnemers gehouden moeten worden aan de in het reglement vermelde voorwaarden.